De ouderraad van de Jenaplanschool bestaat uit een aantal enthousiaste  ouders. Zij organiseren activiteiten en evenementen zoals schoolreis, Sinterklaas, kerst- en het eindfeest. De ouderraad helpt ook de stamgroepleiders met het organiseren van de projecten en andere vieringen. Voor activiteiten die de ouderraad wil organiseren is altijd overleg met en toestemming van het team en directie nodig.

Iedere eerste woensdag van de maand vergadert de ouderraad. Hierin worden afspraken gemaakt over de te organiseren feesten en het budget dat er  beschikbaar is.

De activiteiten georganiseerd door de Ouderraad worden bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Hiervoor is een stichting opgericht : Stichting Ouderbijdrage. Penningmeester van deze stichting is Priscilla Somohardjo. De Voorzitter is Simone Jansen. Daarnaast zijn er een aantal algemene leden. Ieder jaar maken de penningmeester en voorzitter een begroting voor het komend jaar. Daarin wordt het budget per onderdeel beschreven. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt 100 euro per kind per jaar. Vragen over de ouderbijdrage kunnen gesteld worden aan de penningmeester via het mailadres jenaplanpenningmeester@gmail.com.