De Ouderraad (OR) bestaat uit een actieve groep ouders die gedurende het schooljaar allerlei activiteiten voor de kinderen organiseert. Uitstapjes en activiteiten worden bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

De ouderbijdrage
Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 100,00

Daarvan bekostigen we onder andere:

  • Kerst
  • Schoolreis 1 t/m 5
  • Kamp 6-7-8
  • Pasen
  • Projecten
  • Excursies
  • etc
Er zijn geen overige schoolkosten.

Voor de betaling ontvangt iedere ouder names Stichting Ouderbijdrage een brief met uitleg over de besteding van het geld. U kunt het bedrag overmaken of in termijnen betalen op IBAN NL28 RABO 0142660167
Vragen over de ouderbijdrage kunnen worden gesteld aan Priscilla (penningmeester) via de mail: jenaplanpenningmeester@gmail.com