De medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zitten drie ouders en drie leerkrachten. Zij overleggen over alle zaken die de school aangaan. En zijn geven advies of instemming op beleidszaken of ontwikkelingen op schoolniveau. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. De directeur van de school is daarbij aanwezig als adviserend lid. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk voor alle ouders die daarvoor interesse hebben of die en punt willen inbrengen.

 

De leden namens de ouders: Eva Thier, Martijn van den Borght en Jarno Kamps (voorzitter)

De leden namens het personeel: Diane Goedknegt, Ellen van der Plas en Rosalie Werlich

 

 

Jaarverslag-medezeggenschapsraad-Jenaplanschool-2017-1

MR Verslag  28-5-2020

MR verslag 12-11-2019

MR verslag 16-9-2019