De medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een gekozen vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. De leden van de MR worden voor een periode van vier jaar gekozen. De MR houdt zich bezig met het beleid in en rond de school. De MR kan dit beleid ter discussie stellen, zowel bij de directie van het IKC als bij het schoolbestuur. Daarnaast heeft de MR een adviserende taak. Wanneer er een plek vrij komt in de MR wordt dit via de ouderinfo kenbaar gemaakt. De ouders die belangstelling hebben kunnen voor informatie terecht bij leden van de MR.