De medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zitten drie ouders en drie leerkrachten. Zij overleggen over alle zaken die de school aangaan. En zijn geven advies of instemming op beleidszaken of ontwikkelingen op schoolniveau. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. De directeur van de school is daarbij aanwezig als adviserend lid. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk voor alle ouders die daarvoor interesse hebben of die en punt willen inbrengen.

 

 

Jaarverslag-medezeggenschapsraad-Jenaplanschool-2017-1

MR Verslag  28-5-2020

MR verslag 12-11-2019

MR verslag 16-9-2019