Ouderparticipatie

Ouders vormen een wezenlijk deel van onze schoolgemeenschap. Ze zijn welkom in de school om kinderen te halen en te brengen. Ouders zijn ook actief in de school doordat ze leerkrachten ondersteunen met klusjes of hulp in de klas. Ouders denken mee over beleid en zijn actief in de medezeggenschapsraad. Ook zijn er ouders die goed zijn in het organiseren van feesten, excursies of uitstapjes.  Op woensdag en vrijdagochtend kunnen ouders bij elkaar komen in de school om koffie te drinken en elkaar te leren kennen. Elk jaar worden algemene ouderavonden georganiseerd waar ontwikkelingen en beleid op schoolniveau worden besproken en inbreng wordt gevraagd.

We werken intensief samen met ouders omdat we het belangrijk vinden dat de relatie goed is en omdat we allemaal deel uit maken van de gemeenschap.