Ouderparticipatie

Ouders vormen een wezenlijk deel van onze schoolgemeenschap. Ze zijn welkom in de school om kinderen te halen en te brengen. Ouders zijn ook actief in de school doordat ze leerkrachten ondersteunen met klusjes of hulp in de klas. Ouders participeren onder andere in de ouderraad en de medezeggenschapsraad.

Op maandag en woensdagochtend kunnen ouders bij elkaar komen in de school om koffie te drinken en elkaar te leren kennen.

We werken intensief samen met ouders omdat we het belangrijk vinden dat de relatie goed is en omdat we allemaal deel uit maken van de gemeenschap.