OR

De ouderraad van de Jenaplanschool bestaat uit een aantal enthousiaste  ouders. Zij organiseren activiteiten en evenementen zoals schoolreis, Sinterklaas, kerst- en het eindfeest. De ouderraad helpt ook de stamgroepleiders met het organiseren van de projecten en andere vieringen. Voor activiteiten die de ouderraad wil organiseren is altijd overleg met en toestemming van het team en directie nodig.

Iedere eerste woensdag van de maand vergadert de ouderraad. Hierin worden afspraken gemaakt over de te organiseren feesten en het budget dat er  beschikbaar is.

De activiteiten georganiseerd door de Ouderraad worden bekostigd vanuit de ouderbijdrage. Hiervoor is een stichting opgericht : Stichting Ouderbijdrage. Penningmeester van deze stichting is Kirsten Muijs, de Voorzitter is Simone Visser, daarnaast zijn er een aantal algemene leden. Ieder jaar maken de Penningmeester en Voorzitter een begroting voor het komend jaar. Daarin wordt het budget per onderdeel beschreven.

De huidige bezetting van de ouderraad:

Staand vlnr: Simone Jansen, Kirsten Muijs, Anita Breevoort, Hatice Bakir.  Zittend vlnr: Eda Karademir, Arjan Oostveen, Tyra Kamps.

 

Contact

Jenaplan Vlaardingen
Van Hogendorplaan 1023
3135 BK Vlaardingen
Tel.: 010 - 471 29 14
E-mail ons

Maand archief

facebook