Vergadering van de medezeggenschapsraad 16-9-2019

 

  1. Mededelingen: er zijn twee ouders die zich hebben gemeld voor de mediatorentraining. Er is 1 voorstel gedaan voor een Goed Doel.
  2. Notulen
  3. Huisvesting. Arianne gaat samen met de bestuurder Juliet van der Lugt een gesprek aan met de gemeente om te kijken of er ook andere mogelijkheden om binnen afzienbare tijd in een ruimer gebouw te komen.
  4. Dans. Is niet meer aan de orde vanwege de financiën. Er is wel ander aanbod vanuit de leerkrachten. Op woensdag wordt volgens een rooster gebruik gemaakt van het speellokaal en allerlei bewegen aangeboden. Toelichting op de begroting van de OR. Simone Jansen licht toe dat de begroting van de OR het niet toelaat om dans nog langer te betalen. Ongeveer 85 % van de ouders betaalt de ouderbijdrage. De 15 % niet betalende ouders is landelijk geen vreemd beeld. Stichting leergeld betaalt alleen aan ouders als een schoolreis apart aan ouders belast.
  5. WMKPO. Vragenlijsten ondertekenen.
  6. Schoolgids 2019-2020. Goedgekeurd.
  7. Formatie 2019-2020. Goedgekeurd. De vacature in groep 7/8 staat open en is uitgezet. Het is afwachten of mensen die zich gaan melden. Voorlopig valt Tamar nog in.
  8. Strategisch beleidsdocument van Wijzer.
  9. Jaarplan 2019-2020. Arianne moet de schoolopleider nog toevoegen. En er moeten keuzes worden gemaakt in de verbeterpunten van de zorg.
  10. Concept schoolplan is nog niet aanwezig. Eind december moet het klaar zijn.

  Rondvraag: geen