Belangstelling voor onze school

Rondleiding en gesprek

Nadat u een Open Ochtend of een Open Avond heeft bezocht en u heeft nog steeds belangstelling voor onze school, kunt u een voor-aanmelding doen. Daarna wordt u gebeld voor een gesprek met de directeur Arianne Zonneveld. Na het gesprek en het invullen van het definitieve aanmeldingsformulier is de aanmelding definitief en start onze zorgplicht.

Het aanmeldformulier voor de Open Ochtend/Avond vindt u hier.

Aanmelden

Voor kinderen die eerder op een andere basisschool hebben gezeten overleggen we met de school waar het kind vandaan komt en adviseert het Samenwerkingsverband “Onderwijs dat Past” over een eventuele overstap voordat het kind definitief wordt aangemeld.

Wennen

Kinderen die bij ons op school gaan komen zijn van harte welkom om te komen wennen. De kinderen die komen wennen, ontvangen een informatiepakket met daarin de schoolgids, informatie van de ouderraad en de kalender.

Intakegesprek

De stamgroepleider maakt zo spoedig mogelijk na het wennen een afspraak met de ouders om het wennen te evalueren en een goede start op school mogelijk te maken.

Contact

Jenaplan Vlaardingen
Van Hogendorplaan 1023
3135 BK Vlaardingen
Tel.: 010 - 471 29 14
E-mail ons

Maand archief

facebook