AANMELDEN


Image

Bent u enthousiast over onze locatie, dan kunt u een afspraak maken voor een rondleiding en kennismaking door te mailen naar: info.jenaplan@wijzer.nu


Naar aanmelden

SCHOOL


Image
Wij zijn een moderne Jenaplanschool en werken vanuit de principes: gesprek, werk, spel en viering. Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. De kinderen leren vreedzaam met elkaar te spelen, werken leren. We vormen samen een gemeenschap waarbinnen de democratische principes en het openbaar gedachtegoed belangrijk zijn.

Meer over de school

Wij zijn een vreedzame school. Kinderen leren actief hoe ze met elkaar om kunnen gaan.

Welkom!


We zijn een kleine school met een grote onderlinge betrokkenheid en kleinschalige opzet. Iedereen kent elkaar en de lijnen zijn kort. Steeds meer mensen kiezen in deze tijd voor Jenaplanonderwijs, omdat deze vorm van onderwijs aandacht schenkt aan zowel de cognitieve- als sociaal-emotionele ontwikkeling.

We staan in het nu en geven modern Jenaplanonderwijs. Dit betekent dat we aandacht schenken aan VIEREN, GESPREK, WERK en SPELEN. De kinderen krijgen vanaf groep 1 Engels. Vanaf groep 4 werken de kinderen met een Chromebook. We werken met een continurooster. We stimuleren het samenwerken en de zelfstandigheid doordat de kinderen vanaf groep 1 met een weekplan werken. Bovendien leren we de kinderen dat hoe ouder ze zijn, hoe meer ze zelf hun werk plannen. We werken met projecten voor wereldoriëntatie, omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen actief betrokken zijn bij wat ze leren en de leerstof betekenis voor ze heeft. Dit stimuleren we ook door regelmatig op excursie te gaan en gastlessen te laten geven bij ons op school. Bovendien bewegen we veel met de kinderen leren we ze ook bewust luisteren naar hun eigen lichaam en ontspannen door mindfulness technieken.

U bent van harte welkom om te komen ervaren wat het betekent om kind te zijn op een hele leuke school, waar oog is voor wie je bent!

Kennismaken school

 

CONTACT

(010) 471 29 14
info.jenaplan@wijzer.nu


Meer