Welkom

We zijn een kleine school met een grote onderlinge betrokkenheid en kleinschalige opzet. Iedereen kent elkaar en de lijnen zijn kort. Steeds meer mensen kiezen in deze tijd voor Jenaplanonderwijs, omdat deze vorm van onderwijs aandacht schenkt aan zowel de cognitieve- als sociaal-emotionele ontwikkeling.

We staan in het nu en geven modern onderwijs. De kinderen krijgen vanaf groep 1 Engels. Vanaf groep 4 werken de kinderen met een Chromebook. Ze verwerken de opgaven niet op papier, maar digitaal. We werken met een continurooster. We stimuleren het samenwerken en de zelfstandigheid doordat de kinderen vanaf groep 1 met een weekplan werken. Bovendien leren we de kinderen dat hoe ouder ze zijn, hoe meer ze zelf hun werk plannen. We werken met projecten voor wereldori├źntatie, omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen actief betrokken zijn bij wat ze leren en de leerstof betekenis voor ze heeft. Dit stimuleren we ook door regelmatig op excursie te gaan en gastlessen te laten geven bij ons op school. Bovendien leren we de kinderen dansen en ook bewust luisteren naar hun eigen lichaam en ontspannen door mindfulness technieken.

U bent van harte welkom om te komen ervaren wat het betekent om kind te zijn op een hele leuke school, waar oog is voor wie je bent!

Vriendelijke groeten,

Namens het team,

Arianne Zonneveld

Directeur

Contact

Jenaplan Vlaardingen
Van Hogendorplaan 1023
3135 BK Vlaardingen
Tel.: 010 - 471 29 14
E-mail ons

Maand archief

facebook