Welkom bij Jenaplanschool Vlaardingen

Jenaplanschool Vlaardingen is een school van NU!

We zijn een kleine school met grote onderlinge betrokkenheid en een kleinschalige opzet. Iedereen kent elkaar en de lijnen zijn kort.

Steeds meer mensen kiezen in deze tijd voor Jenaplanonderwijs omdat deze vorm van onderwijs aandacht schenkt aan de totale ontwikkeling; zowel cognitief, sociaal-emotioneel, technisch en expressief.

We staan in het NU en geven modern onderwijs.

Samenwerken en zelfstandigheid geven we vorm doordat de kinderen met een weekplan werken en hoe ouder ze zijn, hoe meer ze zelf hun werk en taken plannen. We werken met projecten voor wereldoriëntatie omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen actief betrokken zijn bij wat ze leren en ze leren in een betekenisvollecontext. We gaan regelmatig op excursie en ook worden gastlessen gegeven bij ons op school. Vanaf groep 4 werken de kinderen met een chromebook. De kinderen krijgen vanaf groep 1 wekelijks Engels en ze leren de technieken van mindfulness. Bewegen komt ruimschoots aanbod door de gymlessen, buitenspelen en dansen.  De school start elke dag om 08.45 uur en eindigt om 14.15 uur. De kinderen lunchen op school.

U bent van harte welkom om te komen ervaren wat het betekent om kind te zijn op een hele leuke school, waar oog is voor wie je bent!

Jenaplan logo 2016-01Namens het team,

Arianne Zonneveld

DirecteurContact

Jenaplan Vlaardingen
Van Hogendorplaan 1023
3135 BK Vlaardingen
Tel.: 010 - 471 29 14
E-mail ons

Maand archief

facebook