Vacatures

 

 

 

 

 

 

We zijn op zoek naar stamgroepleiders

Jenaplanschool Vlaardingen

Per 1 augustus 2018:

 • Op maandag in groep 5-6
 • Op dinsdag in groep 7-8
 • Op woensdag in groep 1-2a
 • De hele week in groep 1-2 of 3-4

Een PABO diploma is vereist. Je wordt begeleid en ondersteund. Dus ook als je niet bekend bent met Jenaplan of bepaalde groepen, kan je wel solliciteren.

Als je niet de hele week wilt werken of alleen in bepaalde groepen, is het ook mogelijk om te solliciteren.

We zijn een kleine school met grote onderlinge betrokkenheid en kleinschalig  van opzet. Iedereen kent elkaar en de lijnen zijn kort. Er zijn 6 stamgroepen. We werken volgens de principes van Jenaplan en zijn aangesloten bij de Jenaplan Vereniging. We vragen van ons personeel om de Jenaplanopleiding te volgen en van ouders om bewust te kiezen voor ons concept. Kinderen leren bij ons samenwerken en samen leren. Dat elk kind uniek is, betekent voor ons onderwijs dat we verschillen benutten en waarderen. Daarom werken we met kindplannen en volgen we hun ontwikkeling door middel van een LVS en doen verslag in een portfolio. Doelen stellen stimuleert het leren en voor ons betekent dit dat de methode niet leidend is. We geloven dat de stamgroepleider het verschil maakt en zich bewust moet zijn van de interventies die er toe doen, zodat een kind zich gewaardeerd voelt en uitgedaagd wordt om tot leren te komen. Het zelf ontwerpen van lessen behoort tot de uitdagingen van onze stamgroepleiders om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de kinderen. Onze slogan “Stap in, reis mee en ontdek de wereld” heeft te maken met de projecten die we geven, waarbij we de zaakvakken integreren in het vak wereldoriëntatie. We openen elk project met een kindviering en sluiten het project af met een ouderviering. De kinderen leren zich te presenteren en zich te uiten door middel van kunst en cultuurvormen. Gastlessen en excursies vormen een wezenlijk onderdeel om de wereld te leren begrijpen. De kring als opstelling van de stoelen hanteren we bewust om open en eerlijk te kunnen communiceren en te laten zien dat ieders mening er toe doet. We geven wekelijks Engels en mindfulness in de groepen 1 tot en met 8. De populatie die onze school bezoekt is divers.

 

We zijn op zoek naar gedreven stamgroepleider

 • Die bewust kiest voor Jenaplanonderwijs. Ervaring is niet vereist.
 • Die zich bewust is dat werken op een kleine school betekent dat het vele werk met weinig mensen moet worden gedaan.
 • Die met ons team het Jenaplanconcept verder wil helpen uitbouwen en
 • Die bijzonder veel waarde hecht aan spelend leren en ervaringsgericht leren.
 • Die resultaat gericht werkt en kinderen helpt om doelen te bereiken.
 • Die hun stamgroepen tot een groep kan vormen en oog en oor heeft  voor signalen waardoor kinderen zich begrepen en gezien voelen.
 • Die de openbare identiteit uitdraagt en ons Jenaplanconcept dagelijks wil vormgeven.
 • Die bereid is om de grote betrokkenheid van ouders te ontvangen en in te zetten.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur Arianne Zonneveld. Als u belangstelling heeft, verwachten we uw brief met CV voor 10 juni 2018. Op dinsdag 12 juni of woensdag 13 juni vinden de gesprekken plaats.

 

Email: a.zonneveld@wijzer.nu

Website: www.jenavld.nl

Tel: 010-4712914.

Van Hogendorplaan 1023

3135 BK Vlaardingen

 

 

 

Contact

Jenaplan Vlaardingen
Van Hogendorplaan 1023
3135 BK Vlaardingen
Tel.: 010 - 471 29 14
E-mail ons

Maand archief

facebook